Marketviet.net – LiteFinance lừa đảo, cũng là sàn LiteForex luôn nhé. Sàn mới đổi tên do dính quá nhiều phốt từ cộng đồng trader Việt Nam. Đang được các bạn trader trên các trang cộng đồng tố cáo và đưa rất nhiều bằng chứng về đội ngũ sale và IB sàn LiteFinance lừa đảo đánh cháy tài khoản tiền tỷ nhà đầu tư.